English version
BIOGRAFIA

REPERTUAR

PORTFOLIO

MUZYKA

RECENZJE

LINKI

KONTAKT
PATRYCJA STRÓŻYK - Biografia


Patrycja Stróżyk - śpiewaczka - mezzosopran/alt - edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy w klasie fletu poprzecznego. Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie pani Ireny Maculewicz-Żejmo. Patrycja Stróżyk - śpiewaczka - mezzosopran/atl
Brała udział w kursach wokalnych, m. in. kursie muzyki dawnej prowadzonym przez wybitnego angielskiego kontratenora Paula Esswooda, profesora Royal Academy of Music w Londynie. Ukończyła wiele kursów w dziedzinie pedagogiki, psychologii oraz metodyki przedmiotów emisji głosu i zespołów wokalnych.
W latach 1999 - 2002 była solistką Opery Nova w Bydgoszczy, na deskach której wystąpiła m. in. w scenicznej wersji Mesjasza G. F. Händla w partii altowej, w Traviacie G. Verdiego w partii Flory, w Skrzypku na dachu J. Bocka - J. Stein’a w partii Chawy, czy w Promises, promises B. Bacharach’a w partii Marge.
Podjęła również współpracę z wieolma ośrodkami kulturalnymi w Polsce: Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Filharmonią im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie, Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Katedralnym Chórem Chłopięco-Męskim "Pueri Cantores Thorunienses", Operą na Zamku w Szczecinie, Orkiestrą im. Johanna Strausa, Toruńską Orkiestrą Kameralną.
Od 2002 roku prowadzi Wydział Wokalny w Szkole Muzycznej I i II st. w Szczecinku. Od 2009 r. współpracowała z Zakładem Kształcenia Wokalnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z emisji głosu oraz śpiewu klasycznego. W roku 2010 rozpoczęła działalność dydaktyczną w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim, gdzie kształci młode śpiewaczki.
W 2010 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka i stopień nauczyciela dyplomowanego.
Patrycja Stróżyk jest śpiewaczką specjalizującą się w muzyce dawnej. Jej repertuar obejmuje dzieła oratoryjne, operowe oraz lirykę wokalną. Koncertowała w wielu miastach Polski, a także we Włoszech, Francji i Niemczech.[BIOGRAFIA] [REPERTUAR] [PORTFOLIO] [MUZYKA] [RECENZJE] [LINKI] [KONTAKT]

2011 © Copyright Patrycja Stróżyk